Concello de Lugo
Lugo.es - Padrón
PROCEDEMENTO PARA SOLICITAR O SEU CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO TRAVÉS DE INTERNET

 • Consigne os seus datos no formulario. No caso de menores de idade, na solicitude deberá consignar os datos do pai ou nai do menor (Que deberá ser o que retire o certificado).
 • A sección de estatística poñerase en contacto con vde. Co fin de indicarlle cando pode pasar a recoller o documento solicitado.
 • A entrega do certificado realizarase, nas oficinas de estatística do concello, persoalmente ó/á interesado/a, quen deberá vir provisto do seu documento de identificación.
 • Tamén poderá autorizar a outra persoa para recollelo, asinando o impreso que recibirá, en formato PDF, no seu e-mail. Este deberá ser entregado ó recoller o certificado.
 • Nese caso, imprima a solicitude, e asine a casiña de autorización.
  A persoa autorizada deberá achegar:
  • Impreso asinado pola persoa interesada.
  • Fotocopia do dni da persoa interesada.
  • DNI persoa autorizada.


  SOLICITUDE DE CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO

  DATOS PERSOAIS

  Nome:
  Apelido:
  Apelido:
  Tipo de documento:
  Nº documento:
  Enderezo:
  Teléfono:
  Email


  TIPO DE CERTIFICADO:
  Colectivo : o interesado manifesta que está autorizado para este trámite por todas as persoas afectadas.

  Destino
  Indicar para que Organismo ou trámite administrativo precisa o certificado.

  » aviso legal

  Coñezo e acepto as condicións da xestión de solicitudes do Concello de Lugo e a política de privacidade deste sitio web.

  Copia no cadro os seguintes números:
    

 • Política de Privacidade    Aviso legal    Accesibilidade    Mapa do sitio      Plan Avanza   Instituto de Crédito Oficial